Skip to main content

Ra Ra, wie ben ik?

In veel publicaties over communicatie worden de termen identiteit, imago en reputatie door elkaar gebruikt. Alsof ze hetzelfde betekenen. Dat is niet zo. Hoewel ze met elkaar te maken hebben, is er inhoudelijk een belangrijk verschil.

Het is hierbij van belang dat je dan ook kijkt vanuit de organisatie, het bedrijf dat beoordeelt wordt op de termen identiteit, imago en reputatie op basis van de volgende drie uitgangspunten:

  • Wie ben je als organisatie (hoe zie je jezelf?)
  • Wat vindt men van ons?
  • Hoe wil je dat anderen over ons (gaan) denken?

 

Ra Ra, wie ben ik?

 

Identiteit

Wie zijn wij als organisatie? Hoe zien wij onszelf? Hoe zien onze medewerkers ons? Hoe zien anderen ons? Waar willen we naar toe?

Identiteit bestaat uit kernwaarden die gecommuniceerd worden. Kernwaarden bedenk je niet; kernwaarden ben je, kernwaarden zitten in je. Het is je DNA. Om je kernwaarden voor je te kunnen laten werken moeten ze duurzaam en onderscheidend zijn. We noemen het een match (identificatie) als kenmerken van medewerkers overlappen met die van de organisatie. De medewerkers voelen dat ze deel uitmaken van de organisatie en dat geeft een gevoel van trots.

De identiteit is belangrijk voor branding. Branding vanuit je kernwaarden werkt dus van binnen naar buiten en bouwt van binnen uit aan je merk en je bedrijf of organisatie.

Met behulp van internal branding kunnen medewerkers ambassadeurs worden van het merk. Als medewerkers de identiteit extern uitdragen (en versterken) is de daadwerkelijke identiteit gelijk aan de gewenste identiteit en leidt dit uiteindelijk tot de gewenste reputatie. Een sterk voorbeeld hiervan is Apple. Maar ook een organisatie als Greenpeace.

 

Imago

Imago heeft twee kanten. ‘Hoe wil de organisatie dat anderen over de organisatie denken?’ is het beoogde imago. Het antwoord op de vraag ‘Hoe denken wij dat anderen over ons denken?’ is het afgeleide imago.

 

Beoogd imago

Het beoogde imago mag en kan verschillen voor diverse groepen stakeholders. Bij een klant wil een organisatie bijvoorbeeld overkomen als kwalitatief en innovatief, en bij een leverancier juist als betrouwbaar en solvabel. Het beoogde imago wordt dan uitgedragen door het wel of niet extern communiceren van bepaalde kenmerken, dit zijn niet de kernwaarden, maar bijvoorbeeld accenten uit inkoopvoorwaarden of interviews in vakbladen over solvabiliteit.

 

Afgeleid imago

Een afgeleid imago is van belang bij de ontwikkeling van de identiteit. Hoe anderen naar de organisatie kijken, kan van invloed zijn op hoe de medewerkers zelf naar de organisatie kijken. Zo blijkt bijvoorbeeld dat als een organisatie positief in media komt, medewerkers zich trots voelen. Medewerkers zullen zich dan sterker identificeren met de organisatie. Je kunt dit veroorzaken door bijvoorbeeld knipselkranten te maken en deze intern verspreiden

 

Reputatie

Dan de vraag: ‘Hoe denken anderen echt over ons?’ Het antwoord is je reputatie. Waar bij identiteit en imago nog vanuit het perspectief van de organisatie werd gekeken, bezien we reputatie vanuit het perspectief van de ander, niet onszelf.

Reputatie is de beeldvorming over een organisatie door mensen buitenaf en bestaat uit vier onderdelen:

  • Is subjectief.
  • Is afhankelijk van onderwerp en stakeholders.
  • Is voornamelijk ongewijzigd.
  • Het beeld moet worden gespiegeld (met concurrenten of een situatie in het verleden).


Reputatie en identiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ideaal is wanneer de kernwaarden van de organisatie gelijk is aan de kernwaarden die externe stakeholders toekennen aan de organisatie (gewenste reputatie). Het kan echter ook zo zijn dat men een heel ander beeld heeft van een organisatie, ondanks de communicatie-uitingen van een organisatie.

Besef dat alles wat een organisatie zegt en doet effect heeft op uiteindelijk de reputatie. Dat wordt bepaald, naast de samenstelling van je product of dienst en de marketing ervan, door hoe je pand oogt, hoe je de telefoon opneemt, welke auto's je rijdt, hoe je medewerkers er uitzien en handelen, wat doe je op het gebied van MVO en ga zo maar door. Het totale plaatje.

 

Wil je meer weten over dit onderwerp en er met ons over van gedachten wisselen, bel dan Henk Hokke op 06 -34 16 10 50.

 

 

 

Contact