Skip to main content

Onze

Aanpak

We staan te popelen om te beginnen!

Onze aanpak

Hoe pakken we het aan bij Schot? We staan te popelen om te beginnen! Dat is wat je mag verwachten van een bureau als Schot. We werken gestructureerd en planmatig, dienstbaar en coöperatief, altijd met het doel voor ogen. Het doel is de meest optimale conversieratio. Ben je er klaar voor? Dan gaan we aan de slag!

DE STAPPEN NAAR CONVERSIE

Kennismaking

Wij investeren graag onze tijd in een goede kennismaking. Wat is jouw situatie en welke plannen heb je? Waar wil je naartoe werken en hoe kunnen wij helpen?

Vraagstelling en Onderzoek

Hierna vatten we de vraag samen: wie is de klant, wat is het product, hoe ziet de markt eruit en welke doelgroep moeten we aanspreken? Soms blijkt uit ons onderzoek dat de vraag net iets anders ligt en dat leggen we natuurlijk aan je voor.

Strategie

Na een gezamenlijke afstemming van de voorgaande stappen zetten we het advies om in een concrete strategie. Dan weet je hoe we het gaan aanpakken, welke externe professionals we erbij vragen, hoe de planning eruit ziet en natuurlijk het kostenplaatje.

Advies

Op basis van ons onderzoek stellen we een advies op. Aan ons advies verbinden we ook resultaten met niet alleen tastbare producten zoals een brochure of een website, maar ook een inschatting van het bereik en de gewenste conversieratio.

Concept en Realisatie

We gaan aan de slag en voeren uit wat we hebben afgesproken. Tussentijds blijf je betrokken, toetsen we ons werk en stellen we indien nodig bij. Als hier meerwerk bij komt kijken dat buiten de offerte valt, dan overleggen we eerst met je.

Bereik en Conversie

Op basis van onze kennis en ervaring leveren we creatief en innovatief werk. Na oplevering houden we graag vinger aan de pols. Bereiken we de doelgroep en belangrijker, zetten we de doelgroep aan tot actie? We houden contact!