Skip to main content

Corporate Identity

Een identiteit heb je zelf in de hand, een imago ontstaat bij de gratie van anderen.

Missie & Visie van Schot

Eerst maar eens een onduidelijkheid uit de weg ruimen. Identiteit en imago worden vaak als uitwisselbaar gezien maar dat zijn ze niet. Het verschil zit in de controle die je erover hebt: een identiteit heb je zelf in de hand, een imago ontstaat bij de gratie van anderen.

"We hebben vaker met dat bijltje gehakt!"

We kennen allemaal de reviewsites waar restaurants of kleding worden beoordeeld. Consumenten geven hun ervaringen en indrukken weer en kunnen daarmee het imago van een bedrijf beïnvloeden. Het is daarom van groot belang om vanuit je identiteit de beeldvorming zo positief mogelijk te houden. Beeldvorming heeft direct invloed op je imago. Nou draagt negatieve publiciteit meestal ook bij aan de naamsbekendheid van een bedrijf of product, maar dan moet je wel heel kundig zijn op het gebied van PR (public relations) om daar je voordeel mee te doen.

 

Terug naar de corporate identity, hoe pak je dat aan? Een corporate identity ontwikkelen of aanpassen is een zorgvuldig proces waarbij een goede voorbereiding heel belangrijk is. Er moeten veel vragen worden beantwoord zodat er een duidelijke lijn ontstaat en het is belangrijk dat alle betrokkenen goed bekend raken met de kernwaarden van het bedrijf. Vervolgens zet je je corporate identity neer in de markt met alle middelen die daarop van toepassing zijn. Hier zit een plan achter en daar gaat Schot je mee helpen. We hebben vaker met dat bijltje gehakt!

CO-CREATIE

Samenwerken met onze opdrachtgevers, dat vinden we het belangrijkste. Samen het creatieve product maken. Alle aanwezige kennis en creativiteit bundelen en elkaar inspireren. Niet alleen leuk om te doen, het is onze ervaring dat dat ook het beste resultaat oplevert. Daarnaast is het ook efficiënt. Door als het ware samen te werken in een projectteam, gaan kennis noch tijd verloren.