Skip to main content

Thuis 

in de Wijk

Gemeente Nissewaard heeft ons gevraagd een identiteit te creëren voor een nieuw initiatief. Het doel van dit initiatief is om de gezondheid en het welzijn van de inwoners te vergroten. Dit bereiken zij door een vernieuwende manier van samenwerken tussen inwoners, gemeente en maatschappelijke partners in de wijken en kernen, dicht bij de inwoners. Deze nieuwe manier van samenwerken noemen ze Thuis in de Wijk.

De uitstraling van Thuis in de Wijk moet positief zijn en gericht op de missie, visie en ambitie van Thuis in de Wijk: Het gaat om mensen in hun kracht zetten, meedoen, samenwerken, verbinden. Met deze kernwaarden zijn wij aan de slag gegaan.

DE UITINGEN
In het beeldmerk zijn twee personen verwerkt die elkaar ondersteunen, die samen tevens twee huizen vormen die symbool staan voor de wijk. Het logo kent negen kleuren die gevarieerd gebruikt kunnen worden. Hieronder een aantal uitgewerkte P.O.S. middelen.