Skip to main content

De gunfactor is net zoiets als de X-factor. Het is een verschijnsel dat moeilijk te duiden is en ongrijpbaar.

5 oktober 2017

 

Toen ik in 2001 bij Schot Reclame begon, legde ik een fundering voor mijn eigen netwerk. Dit waardevolle bezit, want zo zie ik het, werd een langzaam groeiende belegging. Maar wel een met een hoog rendement.

 

In de afgelopen 17 jaar maakte ik wel een paar economische dips mee. Bijvoorbeeld toen de vliegtuigen in de Twin Towers vlogen. Of toen ik in 2008 Schot Reclame overnam, en de markt tot stilstand kwam.

 

Maar door continu mee te bewegen als bedrijf én als individu bleven ons bedrijf en ik overeind. Het belangrijkste daarbij was het sociaal kapitaal uit mijn netwerk. Netwerken begint met geven, om uiteindelijk ook iets te ontvangen. Iemand moet het je uiteindelijk gaan gunnen

 

Wat is de gunfactor?
De gunfactor is net zoiets als de X-factor. Het is een verschijnsel dat moeilijk te duiden is en ongrijpbaar. De omschrijving die wellicht het meest in de buurt komt, is: een pakket aan persoonlijke kenmerken, zoals een authentiek voorkomen of karakter. Karaktereigenschappen maken dat een ander u sympathiek vindt en u daarom iets gunt.

 

Gunnen betekent letterlijk : graag willen dat iemand iets heeft of krijgt. Mensen met een hoge gunfactor wekken vertrouwen, zijn overtuigend, geven anderen een goed gevoel, en weten hun gewenste doelen te realiseren. Zorg dat je echt bent, dat je puur bent, wees eerlijk, positief, betrokken en bovenal:: gun ook een ander het beste. Dan gunnen ze het jou ook.

 

Vergeet niet dat netwerken tweerichtingsverkeer is. Het heeft te maken met afspraken nakomen en bereid zijn tot hulp. En….. natuurlijk plezier hebben.

 

Om succesvol te netwerken heb je de juiste mix van vertrouwen, geduld en doorzettingsvermogen nodig. 80% van de zakelijke beslissingen wordt beïnvloed door uw persoonlijke gunfactor. Iemand gunt u dus een bepaalde opdracht, klus of contact. Of niet natuurlijk.

 

Zorg dus dat je een hoge gunfactor hebt. De gunfactor is namelijk vaak doorslaggevend. Niet alleen bij het verkrijgen van een opdracht. Maar thuis, bij een collega of leidinggevende.

 

Gelukkig kunt u uw gunfactor wel degelijk verhogen.

 

Hoe kun je de gunfactor beïnvloeden;

 

1) Begin met luisteren
Een goed beginpunt bij het verhogen van uw gunfactor, is de oprechte interesse die u heeft in uw potentiële klant. Juist in minder goede economische tijden, gaan de meesten van ons op zoek gaan naar écht, onderling contact.

 

Het gaat dus niet om wat u wilt verkopen, maar om wat uw klant wil, en vooral om uw oprechte interesse daarin. Dat bereikt u door te luisteren naar wat de ander zegt, vraag door en vat zijn of haar verhaal samen.

 

2) Een goed begin...
Geef een stevige handdruk als u zich voorstelt, dat staat voor een persoonlijkheid met zelfvertrouwen. Glimlach als u zich voorstelt aan een ander. De ander lacht namelijk bijna altijd automatisch terug en de positieve toon is gezet. Stel u daarna in maximaal 30 seconden voor. Daarna verslapt de aandacht van uw toehoorder.

 

3) Goed geïnformeerd op pad
Kom goed geïnformeerd bij een klant. Dat geeft én wekt vertrouwen. Bedenk vooraf wat u voor uw klant zou kunnen betekenen als u op lange termijn met elkaar in zee zou gaan. Probeer tijdens het gesprek zelf met hem mee te dromen en kom met creatieve oplossingen voor zijn probleem.

 

4) Tijdens het gesprek
Bijna driekwart van de communicatie is lichaamstaal! Gebruik daarom actieve lichaamstaal, praat met uw handen, lach en draai uzelf naar uw gesprekspartner toe. Handig om te weten: als uw gesprekspartner het met u eens is, spiegelt hij uw lichaamstaal. Mensen die elkaars houding en bewegingen nadoen, ervaren namelijk overeenstemming met elkaar.

 

5) Maak een complimentje
Wees vriendelijk, open en authentiek. Geef af en toe een complimentje. Ook als u iemand niet zo mag. Het heeft namelijk een gunstige invloed op de sfeer. Doe het wel gemeend, anders werkt het niet. Gespeeld aardig zijn, werkt averechts.

 

6) Wie bent u?
Presenteer u consistent, dat zorgt voor herkenning. En zorg dat uw online uitingen (denk aan uw profiel op LinkedIn, uw website of online reacties) bij u passen, dat ze weergeven wat uw dienstverlening is. Uw netwerk breidt steeds verder uit en blijft bestaan. Ook uw (online) netwerk dus. Investeer daarom in een betrouwbaar netwerk.

 

Wanneer een product of dienst niet onderscheidend is, wordt er vooral zaken gedaan met mensen die we kennen, aardig vinden en vertrouwen. Hen gunnen we de order of informatie. De persoonlijke klik blijkt hierbij dus heel belangrijk.

 

Maar blijf wel ten alle tijden jezelf; zowel offline als online.

 

Hartelijke groet van het marketingbureau met een hart,

 

Arjan Holleman