Skip to main content

Een Key Visual, wat is dat nou eigenlijk?

Om te beginnen moeten we eerst een misverstand ophelderen. Veel mensen denken bij het woord key visual dat het om een foto gaat, altijd een foto. Een enkele foto die gebruikt wordt om het belangrijkste aspect van een merk of bedrijf te communiceren. Dat kan. Maar dat is niet altijd het geval! Wat dan wel?

Een Key Visual, wat is dat nou eigenlijk?


Wat is een Key Visual

Een Key visual is een grafisch thema dat voorkomt op alle reclamematerialen en communicatiemedia van een merk of zijn product, dienst, evenement. Het is om het bedrijf te onderscheiden van de concurrentie en tegelijkertijd zijn belangrijkste waarden over te brengen en passende emoties op te roepen bij een specifieke groep ontvangers.

Deze belangrijkste visual (eigenlijk de letterlijke vertaling van de woorden key en visual) is een beeldmotief dat in campagnes wordt gebruikt om de naamsbekendheid te vergroten. En kan dus van alles zijn. Foto? Ja, ook. Maar ook een illustratie, een compilatie van verschillende beelden, een grafische uitwerking (bijvoorbeeld een icoon of symbool). Vaak wordt de key visual sterker geassocieerd met het merk dan het logo zelf, dus de ontwikkeling van een key visual kan erg belangrijk zijn. De key visual moet gemakkelijk en snel worden begrepen. Dat is key!

Ze werkt als richtlijn of visuele referentie voor een campagne en helpt om te zien welke ideeën, elementen, lettertypen en kleurenpalet zullen worden gebruikt in alle toekomstige advertenties en ontwerpen. Ook moet de key visual effectief en duidelijk de communicatietoon en de emoties die we gaan veroorzaken bij de doelgroep uitdrukken.

De key visual toont grafische elementen, maar communiceert ook een identiteit en vertelt een “verhaal”. Daarom hebben ze meestal meer dynamiek dan de logo's of andere ontwerpen.


Key Visuals voor onze opdrachtgevers

Wij maken bij Schot regelmatig key visuals voor onze opdrachtgevers. Als voorbeeld een grafisch ontwerp voor onze opdrachtgever Tenacity.

tenacity - Key Visual

 

Hierbij werd de key visual ontwikkeld op basis van het logo design, omdat het logo nieuw werd ontwikkeld en net was geïntroduceerd met o.m. een teaser en reveal campagne. De key visual voor Tenacity speelt op verschillende manieren met de kleuren en de cirkels uit het logo. Maar het blijft herkenbaar Tenacity. Zo zijn het nieuwe logo en de key visual onlosmakelijk met elkaar verbonden.