Marketingplan

Het marketingplan is de kern van je communicatiestrategie. Het geeft aan hoe jullie/jij de gestelde doelen willen bereiken, op welke termijn en met welke middelen. Hiermee kunnen de activiteiten van de onderneming worden afgestemd op de ontwikkelingen in de markt. Deze kunnen vervolgens gebruikt worden om het bedrijf te sturen, nu en in de (nabije) toekomst. Daarnaast geeft een strategisch/marketing plan ook goed aan waar de sterke en zwakke punten binnen je bedrijf liggen. Wanneer er met alle zaken rekening wordt gehouden en alles in balans is, dan heeft een bedrijf de ideale mix... de perfecte marketingmix.

 

Wij maken onze marketingplannen met behulp van een marketingmix. Met behulp hiervan weet je precies hoe je een product of dienst het beste op de markt kunt zetten. Wat doe je wel en wat doe je niet? Wat doen mijn concurrenten? Moet ik wat aanpassen? Een prijsactie als antwoord? Het is een dynamisch proces waarbij continu gekeken wordt naar de 5 pijlers waarop het marketingplan is gebouwd: image.png
1. Product
2. Personeel (optioneel)
3. Plaats (= distributie)
4. Prijs
5. Promotie

 


Product

Dit is het product of de dienst die het bedrijf aanbiedt aan de klant. In de marketingmix geef je een specifieke uitleg van het aangeboden product of de aangeboden dienst. Deze P omvat naast het product of de dienst zelf, ook andere factoren, zoals de garantie, de verpakking, het imago, het assortiment en de service. Ook vertel je hier wat je de markt te bieden hebt.

 

Personeel

Vertel waarom jij voor deze rol hebt gekozen, wat zijn jouw drijfveren, wat vind jij belangrijk? Wat zijn jouw talenten en hoe wil jij die inzetten. Bij deze P stel je ook vast hoeveel personeel het bedrijf in dienst heeft. De kwaliteit van dit personeel is belangrijk.

 

Plaats

Bij deze P beschrijf je in welk gebied je dit product/jouw dienst wil aanbieden. In welke werkgebieden/branches is er behoefte aan jouw dienst? In wat voor soort bedrijf, organisatie of cultuur is er behoefte aan jouw aanbod en waar komt dat het beste tot z’n recht?

 

Prijs

Bij deze P wordt duidelijk uitgelegd welke prijs voor het product of de dienst wordt gevraagd en erg belangrijk hierbij is waarom deze prijs wordt gevraagd. Wat gaat het kosten? Wat is jouw tarief of salaris en zijn er nog bijkomende kosten?

 

Promotie

En hier komen we dan bij het punt waar marketing en branding bij elkaar komen. Hoe ga jij vertellen wat jouw unieke aanbod is op jouw markt. Kies voor een manier die bij jou en het product past.

 

Dit alles maken wij tot een marketingplan dat voortdurend geëvalueerd wordt. Bij Schot houden we ons voornamelijk bezig met de p van promotie, maar we adviseren desgewenst ook over de andere p's van het plan.

 

Wij merken dat onze klanten heel goed weten wat ze moeten doen met 4 van de 5 p's. Maar ze hebben óns nodig om de p van promotie met behulp van creatieve ideeën en concepten tot een succes te maken. Daar zijn wij voor. Dat kunnen we goed. Onze kennis, kunde en passie ligt bij het schrijven van communicatiestrategieën en uitvoeren van communicatieplannen.

 

Ik wil een marketingplan 

 

Wij zijn erkend leerbedrijf

Steenenstraat 8
3262 JM Oud-Beijerland

0186 619244
marcom@schot.nl

Wil je ons een mooie review geven? Dat zou leuk zijn en kan via Google Reviews!  

Ja dat wil ik!