Skip to main content

Communicatieplan

Ieder communicatieplan ziet er anders uit. Dit komt omdat het plan specifiek wordt opgesteld voor iedere situatie. Wanneer jij wilt communiceren met medewerkers van een organisatie, gebeurt dit op een andere manier dan wanneer je wilt communiceren met klanten van een organisatie. In elk communicatieplan staan antwoorden op de vragen: Waarom, voor wie, wat willen we bereiken, wat gaan we hoe vertellen, waar of in welke media, en wanneer?

 

Analyse

Het eerste onderdeel van het communicatieplan is de analyse. Waarom moeten we communiceren? We maken een situatieschets en daarin komt een probleemstelling naar voren. Waar gaat het mis binnen de organisatie of de doelgroep? Dat probleem moet worden aangepakt en opgelost.

 

Communicatieplan

 

Doelgroepbepaling

Wat willen we bereiken. Wat zijn de doelstellingen? Per doelgroep kunnen die verschillen. Wat altijd van belang blijft is dat ze duidelijk omschreven, goed meetbaar en haalbaar zijn. Doelstellingen bepalen ook wel door middel van SMART:
Specifiek: eenduidig uit te leggen;
Meetbaar: achteraf kunnen meten of het gehaald is;
Actiegericht: er moeten activiteiten aan vast zitten;
Realistisch: de doelstelling moet haalbaar zijn;
Tijdsgebonden: er moet een begin en een eindpunt zijn.

 

Wij hanteren hierbij een zelf ontwikkelde tool waarmee we kunnen bepalen en uitrekenen welke middelen (media en financieel) het omschreven doel gegarandeerd kunnen bereiken.

 

De boodschap

Wat gaan we vertellen? Je moet bij het formuleren van je boodschap een verschil maken tussen de boodschap en de pay-off. De boodschap mag zakelijk en genuanceerd zijn. In de pay-off kan je de boodschap wervend en pakkend neerzetten.

 

Een pay-off is de “sluitzin”: een pakkende zin die precies vertelt wat je doet. Een goede pay-off is belangrijk. Deze wordt herkenbaar en is medebepalend voor het imago van je bedrijf.

 

Communicatiestrategie

De communicatiestrategie beschrijft op welke manier de doelstellingen van het communicatieplan worden bereikt. 

 

Kortom, ieder plan is anders en volledig afgestemd op jouw ideeën en doelstellingen. Wij helpen je graag met het maken van het perfecte plan.

 

Contact