Skip to main content

Wat is een doelgroep en hoe spreek ik die aan?

Over dit onderwerp worden boeken vol geschreven en hele lezingen gehouden. Het aantal blogs hierover is niet meer te tellen. Er zijn vele meningen en invalshoeken, maar over één ding is iedereen het eens: Je moet weten tegen wie je het hebt en wat je wilt bereiken. Oftewel: welke behoefte ga je invullen?

 

Wat is een doelgroep en hoe spreek ik die aan?

Omschrijf in heldere bewoordingen wie hij of zij is. Natuurlijk zijn er tal van socio-demografische gegevens zoals inkomen, opleiding, leeftijd, levensfase, geslacht, religie, land, stad of wijk, en die zijn zeker van belang, maar gebruik ook je verbeelding. Beschrijf zijn of haar gedrag ten opzichte van jouw product of dienst. Zo breng je de behoefte beter in kaart. tip: Bedenk dat, als er geen behoefte is, er ook nooit een aankoop zal volgen!

 

Realiseer je daarbij dat de mensen in jouw doelgroep zich in verschillende fases zullen bevinden ten aanzien van jouw product of dienst. En dit is niets nieuws, vroeger werd dit de AIDA fasering genoemd, Attention, Interest, Desire en Action.

 

De algoritmen achter online marketing kunnen beter dan ooit op de verschillende behoefte momenten of stadia inspelen. Het is dus nog belangrijker geworden die fasering goed te begrijpen en in te vullen. Tegenwoordig hebben ze een iets andere benaming, maar de essentie is hetzelfde als AIDA. We noemen het nu de Customer Journey, de reis van behoefte naar aankoop/actie.

 

De customer journey kent formeel drie fasen, maar eigenlijk is er ook een vierde fase. De fasen zijn Awareness, Consideration, Decision en (4) Buy:
Oriëntatiefase: hierin realiseert de doelgroep dat hij een probleem of uitdaging heeft.
Overwegingsfase: hierin bepaalt de doelgroep zijn probleem of uitdaging en onderzoekt hij de mogelijke oplossingen.
Beslissingsfase: de doelgroep kiest voor een bepaalde oplossing
...en gaat over tot aankoop.

 

Maar nu komt waar het eigenlijk in online marketing om draait. Elke fase kent haar eigen type content, toegespitst op de fase waarin de klant zich bevindt. 

 

In de oriëntatiefase is het slim om content in te zetten in de vorm van blogs, social media posts, en communiceer dan onderzoeksresultaten, beschrijf het nut van je product of dienst. In de overwegingsfase kun je gebruik maken van content typen als expert guides, webinars, vergelijkende whitepapers, etc. In de beslissingsfase is van belang om de juiste aanbieding op het juiste moment in beeld te brengen d.m.v. case studies, aanbiedingen, demo’s, productonderscheidende informatie, etc.


De doelgroep bereiken is één, maar conversie is wat we zélf willen bereiken!